§1. Generelt

1.1   Du skal være til stede ved NPF for at deltage i turneringer.
1.2   Der må ikke benyttes stand-ins eller udskiftninger.
1.3   Du skal eje en lovlig kopi af spillet.
1.4   Spillet skal være opdateret til nyeste patch (med mindre andet nævnes til den pågældende turnering).

 

§2. Tilmelding

2.1 Tilmelding sker på NPFs turneringssystem som kan findes på comp.npf.dk.
2.2 For at benytte turneringssystem, skal man have registreret en bruger på npf.dk samt registreret en gyldig billet til eventet med den pågældende bruger.
2.3 Tilmeldingen til den enkelte turnering lukker 1 time inden den starter.

 

§3. Indrapportering af resultater

3.1 Indrapportering af resultater sker på comp.npf.dk.
3.2 Det er kun nødvendigt at ét hold indrapporterer resultatet fra en kamp. Dette er, til enhver tid, vinderens ansvar, men begge hold har mulighed for at indrapportere.
3.3 Efter et hold har indrapporteret et resultat, har modstanderen 10 minutter til at ”afvise” det indrapporterede resultat. Dette gøres fra indrapporterings menuen på comp.npf.dk.
3.4 Bliver et resultat afvist af en modstander, fryses alle fremtidige kampe som afhænger af det indrapporterede resultat. Herefter er det op til Game Crew at vurdere hvem den korrekte vinder er, og derefter låse op for systemet igen.

 

§4. Udeblivelse

4.1 Klager et hold over at de ikke kan finde deres modstandere, og Game Crew konstaterer at modstanderne ikke sidder på sin plads, når kampen skal starte (eller modstanderne af anden grund er ude af stand til at spille kampen), startes en timer på 10 minutter.
4.2 Udløber timeren fra punkt 4.1 (og kampen endnu ikke er startet) taber det udeblivende hold automatisk hele matchen.

 

§5. Overrækkelse af præmier

5.1 Alle præmier overrækkes om søndagen ved den officielle ceremoni. Der er ingen mulighed for at få udleveret sine præmier tidligere.
5.2 Præmier udleveres kun efter vinderen har underskrevet dokumentet der bekræfter at man modtager præmien.
5.3 Der kan gå op til 30 dage efter NPF før evt. kontante præmier udbetales. Vi bestræber naturligvis at det sker hurtigst muligt, men forsinkelser kan forekomme. Typisk udbetales præmier indenfor 14 dage.
5.4 Pengepræmier udbetales kun til danske bankkonti.
5.5 Vindere af præmier fra NPF har selv ansvaret for at indberette vundne præmier til Skat.
5.6 Ved præmieoverrækkelse skal mindst 50%, rundet op, af et hold stille. (ved 5 mand på et hold, skal mindst 3 mand stille)

 

§6. Snyd

6.1 Enhver brug af 3. parts værktøjer der har indflydelse på spillet er forbudt (med mindre andet nævnes til den pågældende turnering).
6.2 Overholdes reglerne for de enkelte turneringer ikke, forbeholder Game Crew sig retten til at diskvalificere hele holdet hvis én af dets deltagere bliver pågrebet i snyd.
6.3 Snyd i én turnering kan også medføre udelukkelse fra andre turneringer hvis Game Crew finder det plausibelt at man vil snyde igen.

 

§7. NPF Game Crew

7.1 Til alle turneringer er der tildelt et vist antal Game Crew, afhængigt af turneringens størrelse.
7.2 Game Crew har altid sidste ord i eventuelle tvivlsspørgsmål.
7.3 Klager over Game Crews beslutninger kan foretages til Head Admins.
7.4 Deltagere skal være online på NPFs Discord server, da Game Crew kommunikerer statusbeskeder til diverse turneringer herigennem.