NPF går Back to Basic

Man har over hele landet set, at gamingevents har det svært, og det er ingen undtagelse for NPF, som nu vælger at sadle om i forhold til efterårets event, som bliver mindre end det har været tidligere.

Vi kom fornuftigt gennem corona, og glædede os til at lave store fede events efter restriktioner og et år uden NPF, som vi kender det. Året efter Corona, i 2021, var deltagertallet faldet, hvilket også var forventeligt, og indenfor de budgetrammer, vi havde lagt.” udtaler Jesper Witt, der er en af folkene bag NPF. ”I 2022 meldte energikrisen sig på banen, og NPF blev ramt på både faldende deltagertal, inflation og generelt stigende priser og partnere, der meldte fra til NPF fordi de var presset økonomisk. Som det ser ud nu, så tegner 2023 ikke til at blive bedre, så derfor har vi været i tænkeboks. Vi er nået frem til, at vi tager konsekvensen, og satser på et mindre event, så vi tilpasser os til den virkelighed, som vi kigger ind i.”

Det er ikke kun på økonomien, at NPF vil tilpasse eventet, for selvom antallet af frivillige til 2022-eventet var tilfredsstillende, så kan man godt mærke, at der er mangel på frivillige til at drive så stort et event.
Vi har gennem flere år arbejdet på at få flere og nye kræfter ind i ledelsen til NPF, men da det hele er frivilligt, og arbejdsmængden er ret omfattende ved sådan et event, har det været svært. Derfor giver det mening for os, at gøre eventet mindre, så arbejdsbyrden også bliver mindre, og det forhåbentligt bliver nemmere at få nye kræfter ind i eventet.” fortæller Ulrik Petersen, der også er en af arrangørerne bag NPF, og fortsætter: ”Vi skal Back to Basic, så vores event bliver mindre, men med endnu mere fokus på det, som har været vores kerneværdi, nemlig hyggen. Det er tanken, at vi laver et event for 400-800 deltagere. Vi arbejder på, at det stadig bliver i Fredericia, for der har vi været glade for at være de sidste 10 år, men detaljerne er ikke på plads endnu. Det eneste vi ved med 100% sikkerhed er at det bliver både sjovt og mega hyggeligt.

NPF 2023 vender tilbage i samme weekend, som vi plejer, nemlig den første weekend i skolernes efterårsferie – d. 13. – 15. oktober 2023, hvor vi glæder os til at se jer i Fredericia.