Akkreditering

For at dække arrangementet som journalist eller fotograf kræver det akkreditering. Akkrediteringen giver adgang til de områder og pressepools, arrangørerne har indrettet til journalister og fotografer. Det er herfra, der vil være de bedst mulige reportagemuligheder. Hvis man ikke er akkrediteret, har man ikke adgang til disse områder.

Hvis du har spørgsmål til NPFs presseakkreditering eller gerne vil ansøge om akkreditering, kan vi kontaktes på [email protected].

Retningslinjer for presse

  1. Presseområdet er forbeholdt presse
  2. Alle henvendelser og anmodninger fra NPF Crew skal respekteres og efterkommes.
  3. Pressearbejdet må ikke være til gene for eventets deltagere.
  4. Opbevaring af udstyr i presseområdet sker på eget svar.
  5. Misbrug af presseadgang eller presseområdet kan medføre bortvisning.
  6. Ved at ansøge om presseadgang accepterer du disse betingelser.