Akkreditering

For at dække arrangementet som journalist eller fotograf kræver det akkreditering. Akkrediteringen giver adgang til de områder og pressepools, arrangørerne har indrettet til journalister og fotografer. Det er herfra, der vil være de bedst mulige reportagemuligheder. Hvis man ikke er akkrediteret, har man ikke adgang til disse områder.

Hvis du har spørgsmål til NPFs presseakkreditering, kan vi kontaktes på [email protected].

Ansøgning om presseakkreditering

Det er ikke længere muligt at søge om presseakkreditering til NPF 2022. Du kan kontakte os på [email protected] eller tlf. 93 95 17 34

Retningslinjer for presse

  1. Presseområdet er forbeholdt presse
  2. Alle henvendelser og anmodninger fra NPF Crew skal respekteres og efterkommes.
  3. Pressearbejdet må ikke være til gene for eventets deltagere.
  4. Opbevaring af udstyr i presseområdet sker på eget svar.
  5. Misbrug af presseadgang eller presseområdet kan medføre bortvisning.
  6. Ved at ansøge om presseadgang accepterer du disse betingelser.