Introduktion

Herunder kan du se gældene regler for deltagelse til NPF events og arrangementer

Læs vores privatlivspolitik her.

Generelt

 • Deltagelse til NPF forudsætter overholdelse af de, til enhver tid, gældende regler for NPF, samt gældende dansk lovgivning.
 • Regelsættet for NPF kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret på npf.dk/regler.
 • Deltagere skal altid følge anvisninger fra NPFs crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder NPF sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.
 • Deltagelse ved NPF sker på deltagerens eget ansvar.
 • NPF påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.
 • Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
 • Hver billet til NPF er unik, og giver adgang for én person til eventet.
 • Snyd med billetter eller andet forsøg på, uberettiget, at komme ind til eventet vil blive politianmeldt.

Deltagerpladser

 • Til hver enkelt deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed.
 • Deltageren skal selv medbringe stikdåse og netværkskabel for tilslutning af eget udstyr.
 • Det er kun tilladt at tilslutte én computer, konsol eller lign. pr. deltagerplads.
 • Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til NPFs netværk.
 • Det er ikke tilladt at benytte højtalere.
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.
 • Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontor- eller gamerstol.
 • I soveområderne skal man placere luftmadrasser og liggeunderlag, op ad hinanden uden mellemrum, og indenfor de opmærkede områder.
 • Det er ikke tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign.
 • Det er kun tilladt at sove i opmærkede områder i sovehallerne, sidende på sin stol eller i sin campingvogn, hvis man har medbragt en campingvogn med gyldig campingtilladelse.
 • Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.
 • Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte, da disse er flugtveje.
 • Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.
 • Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.
 • Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.
 • Du må kun tage det pant med retur du selv har medbragt. Det er ikke tilladt at indsamle pant ved NPF.
 • Evt. glemte ejendele skal gøres krav på straks efter eventet. Efter to dage doneres resten til velgørende formål, eller bortskaffes.

Alkohol og stoffer

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.
 • Forbuddet gælder på hele området for eventet, både i hallerne, parkeringspladserne samt alle underdørsarealer inden for messecenterets og idrætcenterets område.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden for eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand.
 • Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden refusion af billetten.

Rygning

 • Rygning er kun tilladt udendørs i de markerede rygeområder.
 • Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere.

Andet

 • NPF forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele NPFs netværk samt internetforbindelse.
 • Det er ikke tilladt af ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra NPF.
 • Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser under NPF uden skriftlig tilladelse fra NPF.
 • Det er tilladt for den enkelte deltager, at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.
 • Det er ikke tilladt at optage lyd eller billed fra standup, musik eller andre optrædender til NPF.
 • NPF forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af NPF, uden særskilt tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
 • NPF forbeholder sig retten til at gennemsøge deltagernes tasker, computerkabinetter m.m. igennem for alkohol, euforiserende stoffer m.m.
 • Hvis en deltager ikke vil lade NPF gennemsøge tasker, computerkabinetter m.m. kan dette medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben eller andre våben, af nogen art under eventet.
 • Det er ikke tilladt at bære maske eller på anden måde dække sit ansigt til under eventet.
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs, udendørs i forbindelse med indgangen, madboder og andre steder, hvor folk er tæt samlet.
 • Der kan forekomme drone-flyvning til eventet, hvilket deltageren giver accept til ved accept af disse regler og deltagelse til NPF.
 • Droneflyvning er kun tilladt efter skriftlig forudgående aftale med NPF, og vil kun blive givet, hvis man kan fremvise dronecertikat, drifthåndbog og godkendt drone, ligesom man skal have et godkendt formål med droneflyvningen.